Khuyến công Bình Dương: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho Hộ kinh doanh Phú Mộc Lan và Cơ sở thớt gỗ Thanh Điền.An Thạnh

Thực hiện chương trình Khuyến công địa phương năm 2018, vừa qua sáng ngày 14/12/2018 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp (Trung tâm) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất trên địa bàn phường […]