Khai giảng khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” năm 2016

Nhằm giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 27/12/2016 tại văn phòng Sở Công Thương Bình Dương, Sở Công Thương đã phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và […]

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” năm 2016

Nhằm giúp cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Sở Công Thương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức lớp đào tạo người quản lý năng lượng như sau: – Thời gian đào tạo: […]

Thông báo chiêu sinh lớp “Tập huấn an toàn điện”

Nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động điện lực và sử dụng điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện đúng pháp luật về lĩnh vực an toàn điện. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương – Sở Công Thương mở “Lớp tập […]