HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Bước 1: Vui lòng tự xác định mình có thuộc đối tượng và ngành nghề được hưởng chính sách Khuyến công không?

(ghi chú: Doanh nghiệp nhỏ và vừa: thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp (không quá 100 tỷ) hoặc số lao động bình quân năm (không quá 300 lao động).

Bước 2: Tải các file bên dưới về xem và thực hiện theo hướng dẫn. 

Hướng dẫn thực hiện

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí Khuyến công

Tham khảo-Mẫu đơn đề nghị

Tham khảo – Mẫu dự án đầu tư

Tham khảo – Mẫu dự án khác

Bước 3: Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ mang nộp lại cho Trung tâm

Bước 4: Trung tâm viết đề án trình Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt kinh phí hỗ trợ

Bước 5: Trung tâm phối hợp với đơn vị thụ hưởng tổ chức lễ nghiệm thu với thành phần tham dự gồm: Đại diện Sở Công Thương, Đại diện phòng Kinh Tế, Đại diện UBND phường, xã, Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo đơn vị thụ hưởng…

Bước 6: Giải ngân kinh phí theo quyết định phê duyệt cho đơn vị thụ hưởng

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng Khuyến công để biết thêm chi tiết: 0274 3814 163 hoặc 0937.263.283 gặp Anh Dũng