LỊCH LÀM VIỆC TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

                                                  Từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến ngày 25 tháng 01 năm 2019

Stt Thời gian Ngày Nội dung Thành phần Địa điểm Phương tiện
1 8h00 Thứ 2 21/01/2019 Ngày pháp luật:

Thực hiện Kế hoạch thiết lập hồ sơ công việc và chương trình 5S năm 2019.

toàn thể CBVC TTXTĐT Phòng làm việc
2 8h00 Thứ 2 21/01/2019 Thực hiện Kiểm toán năng lượng (KTNL) tại Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam) từ thứ 2 21/01 đến thứ 6 25/01 Đ/c Công – TP.TKNL& SXSH chủ trì; Phòng TKNL-SXSH (Đ/c Giáp; Đ/c Việt; Đ/c Trung) Số 20, Đường số 5, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. TDM Xe Trung tâm, 61F 1467 ngày thứ 2, các ngày còn lại đi xe cá  nhân
3 8h00 Thứ 3 22/01/2019 Họp Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ và chương trình công tác năm 2019. Ban GĐ TT; Trưởng, phó các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm.

Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Dành – GĐ Sở; Đại diện Văn phòng Sở.

Hội trường lớn TTXTĐT
4 13h30 Thứ 3 22/01/2019 Giám đốc Sở làm việc với BCH Đoàn Thanh niên về chương trình công tác ĐTN  và công tác phát triển Đảng năm 2019. BCH Chấp hành Đoàn thanh niên Phòng họp B – SCT Xe cá nhân
5 13h30 Thứ 4 23/01/2019 Họp chi bộ 03 Toàn thể đảng viên chi bộ 03;

Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Dành – Bí thư Đảng ủy Sở; ĐUV được phân công

Hội trường lớn TTXTĐT
6 15h00 Thứ 4 23/01/2019 Họp chi bộ 04 Toàn thể đảng viên chi bộ 04

Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Dành – Bí thư Đảng ủy Sở; ĐUV được phân công

Hội trường lớn TTXTĐT
7 11h00 Thứ 5 24/01/2019 Dự họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Đ/c Phạm Thanh Dũng – PGĐTTXTĐT Hội trường huyện Bàu Bàng Xe Trung tâm – 61F 0963
8 14h00 Thứ 5 24/01/2019 Họp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương; Bản tin Công Thương Các thành viên trong Ban Biên tập; Đ/c Nguyễn Thạnh Mỹ – TP.XTĐTTM&TL. Hội trường B – Sở Công Thương Xe Trung tâm – 61F 0963
9 8h00 Thứ 6 25/01/2019 Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở thông qua:

– Dự thảo chương trình công tác 2019;

– Phân công nhiệm vụ BCH Đảng ủy Sở;

– Công tác cán bộ;

– Báo cáo công tác chuẩn bị các HN tổng kết cuối năm.

Ban GĐ TTXTĐT: Đ/c Duyên – PGĐ; Đ/c Dũng – PGĐ Phòng họp B – SCT Xe Trung tâm
10 9h00 Thứ 6 25/01/2019 Dự Hội nghị Người Lao động và Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 Ủy quyền TTXT tham dự Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng Xe Trung tâm

 

Stt Thời gian Ngày Nội dung Thành phần Địa điểm Phương tiện
1 8h00 Thứ 2 07/01/2019 Ngày pháp luật: Nghị quyết 01/NQ-CP Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
– Nghị quyết 02/NQ-CP:             Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Toàn thể CBVC TTXTĐT Hội trường CC QLTT
2 8h00 Thứ 2 07/01/2019 Làm việc Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên phối hợp tổ chức phiên chợ hàng việt về nông thôn tại 2 địa phương Đ/c Nguyễn Thạnh Mỹ-TP XTĐT,TM&TL, phòng XTĐT,TM&TL cùng dự; Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng và huyện Bắc Tân Uyên Xe Trung tâm, Lái xe: Đ/c Lợi
3 13h30 Thứ 2 07/01/2019 Tập huấn an toàn VSTP cho Công ty TNHH Quảng Thịnh Phát Đ/c Trọng Ngân – CV phòng TKNL&SXSH Tân Uyên, Bình Dương Xe ngoài
4 8h00 Thứ 3 08/01/2019 Tổ chức lớp Đào tạo Người quản lý năng lượng (Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01) -Ông Hồ Văn Bình – PGĐ Sở phát biểu khai mạc ( Lúc 8 giờ sáng ngày thứ ba 08/01)  

– Đ/c Long – Phòng.QLNL, phòng.TKNL-SXSH theo dõi và quản lý lớp học (từ ngày 08 đến 12/01)

Hội trường VP 2 – SCT
5 19h00 Thứ 3 08/01/2019 Tham dự Lễ khai mạc phiên chợ Tuần lễ xanh đồng hành cùng người lao động Đ/c Phạm Thanh Dũng – PGĐ TT.XTĐT-TM&PTCN; Đ/c Nguyễn Thạnh Mỹ-TP XTĐT,TM&TL, phòng XTĐT,TM&TL cùng dự phường Hòa Phú, thành  phố Thủ Dầu Một Xe Trung tâm, Lái xe: Đ/c Lợi
6 8h00 Thứ 4 09/01/2019 Họp Hội ý Ban GĐ TTXTĐTTM Ban Giám đốc TT; Đ/c Khánh – CV phòng TCHCTH Hội trường TT
7 8h00 Thứ 4 09/01/2019

Khảo sát báo giá KTNL Cty TNHH Scancom Việt Nam

Phòng TKNL&SXSH Dĩ An, Bình Dương Xe Trung tâm, Đ/c Phong
8 19h30 Thứ 6 11/01/2019 Tham dự triển lãm quốc tế về trang trí nội thất IMM Cologne 2019 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (Từ ngày 11/01 đến 21/01) Đ/c Hồ Văn Bình – PGĐ Sở – GĐ TTXTĐT; Đ/c Phạm Thanh Dũng – PGĐ TTXTĐT; Đ/c Trần Thiện Minh – CV cùng dự TP.Cologne – Cộng Hòa Liên Bang Đức Máy bay